Общи условия

Общи условия на играта „Fix It – Не изхвърляй, поправи!“

От 01.06.2023 г. до 31.07.2023 г

ЧЛЕН 1: КОМПАНИЯ-ОРГАНИЗАТОР

WD-40 Company, (наричана по-долу „Компанията-организатор“), организира интернет състезание за снимки и видео, като участниците са без задължение за закупуване на продукт. Кампанията е озаглавена „Предизвикай себе си – Fix It – Не изхвърляй, поправи!“ (наричано по-долу „Играта“) от 01/06/2023 до 31/07/2023 г. 

ЧЛЕН 2: УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ

2.1. „Играта“е отворена за всяко пълнолетно физическо лице, пребиваващо в България, с изключение на членове на компанията-организатор и членове на техните семейства (със същото име и/или същия пощенски адрес и/или същия имейл адрес), лицата, участвали пряко или непряко в проектирането, изпълнението или управлението на „Играта“, както и членовете на техните преки семейства (наричани по-долу „Участник“).

2.2. Участникът разрешава всички проверки относно неговата самоличност, възраст, пощенски адрес или лоялност на участието му. Компанията-организатор си запазва правото да проверява това на всички етапи от Играта.

2.3. Участието на лица, които не са предоставили доказателство за пълните си данни за контакт и самоличност или са ги предоставили по неточен или подвеждащ начин, не може да бъде валидирано, както и участието на лица, които отказват събирането, записването и използването на информация за целите на „Играта“

2.4. Участието е лично.

2.5. Участието в конкурса не е ограничено за определен брой проекти. Вие можете да участвате с колкото проекта пожелаете и да увелчите шанса си за награда.

2.6. Компанията-организатор си запазва правото да провери дали победителите са участвали при всички спазени условия. Несъответстващи записи водят до дисквалификация на победителя и анулиране на наградата му.

2.7. Участието в Играта предполага пълно и безрезервно приемане на тези правила от всеки Участник. Неспазването на посочените правила ще доведе до автоматично анулиране на участието и евентуално присъждане на награди.

2.8. Участието в играта се извършва изключително в интернет на датите, посочени в член 1, чрез вписване в сайта на играта, достъпен 24 часа в денонощието на следния адрес https://fixitwith.wd40.bg/

2.9. Участието в Играта става по следния начин:

– Посетете уебсайта https://fixitwith.wd40.bg/ между 01/06/2023 - 31/07/2023 г. – 23:59 ч. включително.

– Попълнете формуляря за регистрация.

– Споделете информация за това, с което ще участвате в Играта, като напишете описание на проекта и качите една или повече снимки или видеоклип, ясно обясняващи или демонстриращи вашия проект за обновяване.

За да бъде валидиран качения от Вас проект:

• Трябва да е автентичен и да е свързан с обновяване/ремонт/реставрация от всякакъв вид с продукти на WD-40. 

• Качените материали трябва да позволяват разбирането на проекта (чрез описателния текст и снимката или видеото)

• Проектите трябва да са завършени или в ход. Проекти на етап чернова могат да бъдат приети, ако имат достатъчно ясни планове или скици и обяснението е достатъчно подробно, за да се разбере какво се случва. Няма да се приемат проекти, които биха били просто в състояние на желание.

– Валидирайте своя проект и го споделете с приятелите си в социалните мрежи, за да съберете максимален брой гласове.

Жури от екипа на WD-40 ще избере най-добрия проект сред всички участници не по-късно от 15.08.2023 г.

ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ:

– Отидете на уебсайта https://fixitwith.wd40.bg/между 01/06/2023 - 31/07/2023 г. – 23:59 ч. включително.

– Попълнете формата за регистрация, като попълните вашето фамилно име, име и имейл адрес.

– Потвърдете акаунта си чрез получения имейл, за да споделите проекта си или да гласувате за проект по ваш избор

– Кликнете на връзката в имейла за потвърждение

– Ако спечелите, ще получите имейл, който Ви информира, че сте спечелили, след което ще се свържем с Вас по имейл или телефон, за повече информация относно наградата и получаването й. 

Всеки запис, който е непълен или съдържа грешна информация, ще се счита за невалиден. 

Победителите разрешават всички проверки относно тяхната самоличност или местоживеене.

ЧЛЕН 3 – ОБЯВЛЕНИЕ НА ИГРАТА И КОМУНИКАЦИОННИ МЕДИИ

Тази „Игра“ е достъпна на уебсайта: https://fixitwith.wd40.bg/ (наричан по-долу „Сайтът“). „Играта“ се рекламира на мястото на продажба на всички продукти WD-40, както и в Google, Facebook, Instagram, чрез насочени имейли и различни офлайн рекламни материали. 

ЧЛЕН 4 – НАГРАДИ

Победителите в конкурса „Fix It – Не изхвърляй, поправи!“ ще получат следните награди:

13 сета, разделени на 3 големи награди и 10 допълнителни награди, а именно:

Сет „Голяма награда“ х 3 броя - Барбекю с капак и плот и размери 105х57х93.5 см/ Н71-77см, комплект аксесоари за барбекю, плажен чадър, подаръчна кутия с 4 броя х 400 мл WD-40, всички брандирани с логото на WD-40

Сет „Допълнителни награди“ х 10 броя - плажен чадър и подаръчна кутия с 4 броя х 400 мл WD-40, всички брандирани с логото на WD-40

Играта „Fix It – Не изхвърляй, поправи!“ е с предвидени общо 13 награди, разпределени между 13 различни печеливши на база най-високо оценените проекти.

Всички сетове, споменати в този документ, не подлежат на прехвърляне, промяна и възстановяване на паричната им стойност.

Компанията-организатор си запазва правото да замени Наградите с награда на същата или по-висока стойност, ако обстоятелствата го налагат, без да носи отговорност по какъвто и да е начин. 

ЧЛЕН 5 – ПРИНЦИПИ И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

5.1. Условия за участие:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: УЧАСТИЕ ЧРЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ. Участието трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания, определени от компанията-организатор:

(a) Каченият материал (снимки или видео) трябва да е оригинално произведение на участника и не трябва да бъде копирано, изцяло или частично, от друг източник. Участието на отбори и/или групи е забранено. Трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени на уебсайта на състезанието;

(б) Не трябва да нарушава правата на трета страна, включително авторско право, търговска марка, патент, поверителност и/или права на публичност (напр. не включва лога на трети страни). Не използвайте музика, видеоклипове или снимки, създадени или изпълнени от друго лице. Ако лица, различни от участника, се появяват във видеото на участника и/или ако друго лице е записало видеото за участие и/или е участвало по друг начин в създаването и/или разработването на видеото за участие, задължение на участника е първо да получи съгласието или отказът от всички права в него от всички такива лица в писмен вид.

(в) не трябва да се представя за самоличност в интернет

(г) не трябва да бъде неподходящо, неприлично и/или негодно за публикуване (напр. да бъде и/или да включва порнографски изображения, голота, непристойност, насилие и/или неприлична реч);

(д) не трябва да омаловажава Компанията-организатор, нейните продукти и/или да накърнява по какъвто и да е начин добрата воля и търговската репутация на Компанията-организатор;

(е) не трябва да насърчава употребата на алкохол, наркотици, насилствено поведение и/или каквато и да е незаконна дейност;

(ж) не трябва да представлява ситуация, която застрашава или уврежда здравето и/или физическата цялост

(з) не трябва да бъде фотомонтаж, който не е взет от реална ситуация

(и) не трябва да показва и/или рекламира продукти, които се конкурират с WD-40 Company

(й) Трябва да отговаря на темата на конкурса. 

5.2 Определяне и информация за победителите:

За участниците в състезанието критериите, спазвани от финалното жури за определяне на победител в играта „ Fix It – Не изхвърляй, поправи! “ще бъдат:

1. Автентичността (собствеността) на проекта за реновация/ремонт

2. Яснотата на обясненията, предоставени с цел разбирането на проекта

3. Амбицията на предложения проект

4. Оригиналността на проекта

5. Възможност за предоставяне на съвети, които могат да бъдат полезни на други потребители

6. Качеството на проекта (на предоставеното видео или снимки)

7. Наличие (по избор) на продукт с марка WD-40 (в идеалния случай многофункционалният продукт WD-40). Не е строго задължително да покажете продукта в действие.

8. Ако използвате продукт WD-40, то използването му в проекта трябва да е уместно. 

9. Формата на проекта: наличие на изображения преди/след или формат „стъпка по стъпка“ ще бъде високо оценени.

Вашият проект ще бъде отхвърлен, ако:

– Явно противоречи на морала и/или разпоредбите*

– Популяризирате конкурентен продукт

– Представяте ситуация на опасност или увреждане на здравето и/или физическата цялост

– Е фотомонтаж, който не е резултат от реална ситуация

– Противоречи на търговските интереси на фирмата организатор

– Е имитиран в интернет

– Просто възниква от желание на участник, но очевидно не е реализиран проект

*снимки/видеоклипове/коментари със сексуален, оскърбителен, расистки, насилствен характер и незаконни теми като цяло.

Екип на WD-40 ще се свърже с победителя, определен от крайното жури, за да го информира за спечелените награди и условията за получаването им.

Ако данните на победителите са неизползваеми (непълни или неправилни), те ще загубят правото да получат на своята награда, която ще остане собственост на компанията организатор, която си запазва правото да я върне в игра при същата кампания или следваща такава.

Наградите не могат нито да се прехвърлят, нито да се заменят.

Награди, които не са потърсени от победителите в рамките на сроковете, определени от фирмата-доставчик (куриер) или върнати на компанията-организатор поради неполучаване от победителите, няма да бъдат върнати в игра.

Компанията-организатор не носи отговорност за закъснения или загуби, причинени по време на доставката на наградите. По същия начин отговорността на Компанията-организатор е ограничена до единствено изпращане на наградите и не може в никакъв случай да бъде ангажирана поради дефект, причинен от транспорта.

Компанията-организатор отхвърля всякаква отговорност за всякакви инциденти и/или злополуки, които могат да възникнат по време на периода на ползване на предоставената награда и/или в резултат на нейното използване.

Всеки победител предварително разрешава използването на неговите фамилни имена, собствени имена, снимки във всяко рекламно и промоционално събитие, свързано с тази игра, за период от 1 година, считано от началото на Играта. В случай, че победител не желае това, той трябва да го посочи писмено на емейл адрес office@denicom.bg 

ЧЛЕН 6 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

Участниците разрешават на Компанията-организатор да използва и експлоатира безплатно снимките и видеоклиповете, създадени и качени от Участниците на Сайта в рамките на Играта, както и техните фамилни имена, имена и права върху изображенията. 

ПРАВА ВЪРХУ ИЗПРАТЕНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ И/ИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Всеки участник предоставя на компанията-организатор и нейните представители право да използва, изпълнява, излага, възпроизвежда или редактира видеоклипа/снимките на участника, по какъвто и да е начин и във всички канали за разпространение и/или медии, без допълнително известие и/или компенсация от какъвто и да е вид на участника. 

Всяка прилика на лица или елементи от играта с други измислени лица или други вече съществуващи елементи на играта би била чисто случайна и не би могла да доведе до отговорност на Компанията-организатор или нейните доставчици на услуги.

ЧЛЕН 7 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВИЛАТА

7.1. Тези правила влизат в сила от началото на всяко участие в Играта и се счита, че всеки участник ги е приел. Компанията-организатор може да промени правилата по всяко време, като промените ще бъдат отразени видимо и недвусмислено.

Компанията-организатор по никакъв начин не поема каквато и да е отговорност, ако в случай на непреодолима сила или събития извън нейния контрол трябва да съкрати, удължи, отложи или промени Играта и/или нейните условия. Запазва си правото във всички случаи да удължи периода за участие и/или да отложи всяка обявена дата. Всяка промяна ще бъде предмет на предварителна информация по подходящ начин. След това допълненията и промените в правилата ще бъдат публикувани по време на Играта. Те ще се считат за приложение към тези правила.

Условията на Играта, както и наградите, предлагани на победителите, не могат да пораждат спорове от какъвто и да е вид. Няма да се отговаря на телефонни или писмени заявки, свързани с условията на играта и/или списъка с печелившите.

Компанията-организатор си запазва правото да преследва по всякакъв начин всеки опит за заобикаляне на тези правила и по-специално в случай на съобщаване на грешна информация.

7.2. Приемане на правилата

Участието в Играта предполага чисто и просто приемане на тези правила в тяхната цялост.

7.3 Въпроси

Няма да се отговаря на телефонни или писмени заявки, свързани с условията на играта, тълкуването на правилата или списъка с победители.

7.4 Спорове

Всяка трудност, която възниква или ще възникне, свързана с тълкуването на тази игра или нейните правила, ще бъде отнесена до Компанията-организатор. Решенията му ще се считат за суверенни и без обжалване. 

Всеки спор или жалба трябва да бъде формулиран в писмена форма и адресиран до:

София Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64, сграда В.02, Sofia, Bulgaria

02 979 1919, office@denicom.bg

Заявката задължително трябва да включва името на Играта, точната дата на участие в Играта, пълните данни за контакт на Участника и точната причина за спора. Никакъв друг начин на оспорване или оплакване няма да бъде взет под внимание.

Никакъв спор или иск няма да се разглежда след период от 1 месец след затварянето на играта, т.е. 31.08.2023 г. 

ЧЛЕН 8 – СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА – ИЗМАМА

Участието в тази Игра предполага пълно и безрезервно приемане на тези правила, включително всички изменения в тях.

Всяка идентификация на фалшива и/или непълна самоличност или координати води до незабавно отстраняване на автора. Победителят носи отговорност за предоставената информация (за името си и пълния си адрес). Няма да се приема спор, ако предоставената информация е невярна.

Участниците разрешават всички възможни проверки в рамките на тази Игра относно тяхната самоличност и техните данни за контакт.

Компанията-организатор си запазва правото да изключи, дисквалифицира или обезсили наградата на всяко лице, което не спазва напълно правилата.

Компанията-организатор може да реши да отмени Играта, ако се окаже, че е извършена измама под каквато и да е форма.

Компанията-организатор си запазва правото да предприеме правни действия срещу всеки, който се опита да извърши измама. Всяка фалшификация или измама или опит за измама ще доведе до незабавно елиминиране на Участника.

Компанията-организатор е единственото лице, което взема решения за изключване на засегнатите участници по отношение на информацията, с която разполага. В случай на санкция или жалба, Участниците трябва да предоставят доказателство, че са се държали в съответствие с тези правила. Отговорността на компанията-организатор не може да бъде ангажирана в това отношение.

Компанията-организатор може да отмени цялата или част от Играта или участията, ако се окаже, че е настъпила измама под каквато и да е форма, в рамките на участието в Играта или определянето на победителите.

Също така си запазва правото да не присъжда награди на участници, които не са спазили правилата. 

ЧЛЕН 9 – НЕНАЛИЧНОСТ НА НАГРАДИ

Наградите не могат да пораждат спорове от какъвто и да е вид и не могат при никакви обстоятелства да бъдат обменяни за тяхната парична стойност или за каквото и да е друго дарение.

Компанията-организатор обаче си запазва правото да замени наградите с други награди с еквивалентна или по-висока стойност в случай на събития извън нейния контрол, които биха направили невъзможно доставянето на посочените награди, без тази замяна да носи отговорност за Компания-Организатор.

ЧЛЕН 10 – РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Разходите, направени за участие в конкурса, са отговорност на участника и не се възстановяват.

ЧЛЕН 11 – ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Компанията-организатор не носи никаква отговорност за отлагане и/или отмяна и/или промяна на Играта по причини извън нейния контрол. 

Компанията-организатор не може да носи отговорност за закъснения или грешки при изпращането на електронна поща поради причини извън нейния контрол и отхвърля всякаква отговорност в случай на злоупотреба с компютър или инцидент, свързан с използването на компютър (по-специално, Компанията-организатор не може носи отговорност за всякакви щети, материални или нематериални, причинени на участниците, на тяхното компютърно оборудване и на данните, съхранявани в него, както и за последствията, които могат да произтекат от това върху тяхната лична, професионална или търговска дейност), достъп до интернет, телефонна линия или друга техническа връзка.

Компанията-организатор не носи отговорност, в случай че един или повече участници не могат да установят връзка със сайта: https://fixitwith.wd40.bg/ за определен период от време поради технически дефект или проблем с мрежата. 

Компанията-организатор полага всички усилия да предостави на потребителите налична и проверена информация и/или инструменти, но не може да носи отговорност за грешки и/или липса на информация.

ЧЛЕН 12 – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Компанията-организатор си запазва правото да съкрати, удължи, промени или отмени Играта в случай на непреодолима сила или друго събитие извън нейния контрол.  

ЧЛЕН 13: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, събрани в контекста на този конкурс, са предназначени за WD-40 COMPANY и са за организиране на участие в конкурса, управление на победителите, присъждане на награди и изпълнение на законови и регулаторни задължения. Те могат да бъдат съобщени на доставчици на услуги и подизпълнители за изпълнение на работата, извършена от негово име в контекста на тази игра.

СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ: С участието си в Конкурса всеки участник се съгласява с използването на неговите: собственото име, фамилия,  адрес и всяка друга лична информация за рекламни и маркетингови цели.

Вашите данни се съхраняват в защитена среда и в съответствие с приложимите български и европейски закони и разпоредби. Ако желаете ограничаване на обработката, може да пишете на: office@denicom.bg 

Следователно, лицата, които упражнят правото да изтрият отнасящи се за тях данни преди края на Играта, ще се считат за отказали се от участие.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА УЧАСТНИКА: Информацията, събрана от участниците, е предмет на политиката за поверителност и условията за използване, достъпни на https://www.denicom.bg/privacy 

 ЧЛЕН 14 – ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на Компанията-организатор е строго ограничена до доставката на действително спечелени награди.

Компанията-организатор не носи отговорност, ако по независещи от нея причини се наложи играта да бъде отложена, прекъсната или отменена.

В допълнение, компанията-организатор не носи отговорност в случай на проблем с доставката или загуба на поща.

Компанията-организатор не носи отговорност за неправилното функциониране на интернет мрежата, нито за каквото и да е забавяне, загуба или щета в резултат на пощенски и куриерски  услуги.

ЧЛЕН 15 – ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Възпроизвеждането и представянето на всички или част от елементите, съставляващи тази Игра, са строго забранени. Всички марки или имена на продукти, споменати в Играта, са регистрирани търговски марки, принадлежащи на съответните им собственици.

ЧЛЕН 16 – СПОР – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Правилата са предмет на българското законодателство.

Всички спорове и/или въпроси, свързани с валидността, прилагането или тълкуването на тези правила, ще бъдат разрешавани по усмотрение на Компанията-организатор в съответствие с българското законодателство.

В случай на продължително несъгласие във връзка с прилагането или тълкуването на тези правила и при липса на приятелско споразумение, спорът ще бъде разгледан от компетентните съдилища. Никакви спорове или искове няма да бъдат вземани под внимание след период от един (1) месец след приключване на Играта, т.е. 31.08.2023 г.

Съставено в София на 1 май 2023 г